مفاد و شرایط close / cerrar

ما کاملا از نگرانی شما در خصوص حفظ محرمانه بودن اطلاعات شخصی شما آگاه هستیم. به همین خاطر است که شرکت ما تمام نکات امنیتی لازم را در طول بازدید شما از سایت حاضر به کار میگیرد و محرمانه بودن کلیه تبادلات اطلاعاتی صورت گرفته حفظ می گردد.

به شما اطمینان خاطر داده میشود که کلیه اطلاعات مبادله شده در سایت حاضر به شدید ترین شکل محرمانه بودن حفظ میشود. بدون کسب اجازه قبلی از کاربر، هیچ اطلاعات شخصی به طرف ثالث داده نمیشود.

در صورتی که شرایط و مفاد تعهدات محرمانه بودن این سایت اصلاح گردد، تغییرات روی همین صفخه نمایش داده میشود. در صورت وجود هر گونه پرسش یا نظر، اینجا را کلیک کنید تا به یکی از نمایندگان ما مرتبط گردید.