خانه
ES | EN | FR | DE | RU | AR | CN | FA
JC Valves

فلنج دار دوبل خارج از مرکز

آببندی این شیرها توسط بدنه شیر و رینگ الاستیک اطراف دیسک انجام میشود. این شیرها برای بسته شدن نیازی به گشتاور بالایی ندارند و بطور 100% بسته میشوند. به دلیل دو تکه بودن محور کمترین میزان افت فشار هنگام باز بودن کامل شیر ایجاد میشود.

این شیرها خود تمیز شونده، با تعمیر و نگهداری آسان و قابلیت مونتاژ و دمونتاژ راحت می باشند.

این شیرها کاربردهای گوناگونی دارد ولی بطور خاص در صنایع مرتبط با آب استفاده میشود ( آب آشامیدنی، آبیاری، سیستمهای خنک کاری، نیروگاه برق، فاضلاب و غیره.).