خانه
ES | EN | FR | DE | RU | AR | CN | FA
JC Valves

هم مرکز

آببندی این شیر توسط دیسک و رینگ الاستیک تعبیه شده در بدنه شیر انجام میشود. آببند این شیرها کاملا دوطرفه بوده و مسیر را بطور 100% مسدود میکند. با توجه به کاربرد شیر، انواع مختلفی از رینگ الاستیک را میتوان برای آببندی انتخاب نمود، رینگ الاستیک میتواند داخل شیر ولکانیزه شده یا قابل تعویض باشد.

شیر با کمترین گشتاور عمل میکند، افت فشار کمی ایجاد میکند، خود تمیز شونده بوده، تعمیر آن ساده است و مونتاژ و دمونتاژ آن راحت است. با توجه به اینکه محور شیر یک تکه است، امکان تماس سیال با محور و یا بدنه وجود ندارد و محور همواره خشک است.