خانه
ES | EN | FR | DE | RU | AR | CN | FA
JC Valves

هم مرکز PTFE

رینگ آببندی داخل بدنه ( در قسمتی هم خارج بدنه جهت آببندی فلنج بیرونی) از PTFE ساخته شده است، به همین دلیل این شیر در برابر عوامل شیمیایی و حلالها بسیار مقاوم میباشد، PTFE ضد چسبندگی با ضریب اصطکاک پایین، غیر سمی و مقاوم در برابر دمای بالا میباشد. به همین دلیل این نوع شیر برای صنایع شیمیایی، پتروشیمی و دارویی مناسب میباشد.

این شیر را میتوان با دیسک استنلس استیل پوشش داده شده توسط PTFE تولید نمود. در نهایت محور، دیسک و رینگ را میتوان بصورت یک بلوک یک تکه تولید کرد.