خانه
ES | EN | FR | DE | RU | AR | CN | FA
JC Valves

هم مرکز

محدوده

DN 40mm (1 ½”) تا DN 1200mm (48”)
ویفر، لاگ، فلنج دار
دما: -190 °C تا 850 °C

متریالها

بدنه: چدن داکتیل، WCB ، استینلس استیل
دیسک: چدن داکتیل، استینلس استیل ، آلومینیم – برنز
محور: AISI 316, 304, 420 ، Monel ، داپلکس، سوپرداپلکس، ......

مواد دیگر بر اساس درخواست مشتری

هم مرکز

استانداردهای طراحی

Características

مشخصات طراحی

طراحی هم مرکز
آببندی به میزان 98% ، افت فشار تخمینی از 1.5% تا 2%
طراحی شده برای کار در دمای بالا
طراحی شیر بر اساس دمای محل کار
بدنه یک تکه
محور یک تکه

کاربردها

گازهای خروجی
کوره های صنعتی
دودکش خروجی
تولید همزمان برق و حرارت
مسیر فرار گاز