خانه
ES | EN | FR | DE | RU | AR | CN | FA
JC Valves

الکترو- پنوماتیک


    • الکترو- پنوماتیک: عملکرد موقعیت دهنده توسط هوا و الکتریسته انجام میشود (معمولا از 4 تا 20 میلی آمپر).