خانه
ES | EN | FR | DE | RU | AR | CN | FA
JC Valves

محرک پنوماتیکی مدل اسکات یوک


محرک پنوماتیکی مدل اسکات یوک: زمانی که هوا وارد محفظه باز و بسته شدن میشود حرکت به اسکات یوک و محور منتقل میشود. این میتواند یک عمله یا دو عمله باشد.