خانه
ES | EN | FR | DE | RU | AR | CN | FA
JC Valves

سوئیچ محدود کننده


سوئیچ محدود کننده: یک جعبه با دو عدد میکرو سوئیچ که موقعیت باز یا بسته بودن شیر را نشان میدهد. میتوانید آن را بر روی محرک پنوماتیکی، گیربکس، اهرم دستی و غیره قرار دهید.