خانه
ES | EN | FR | DE | RU | AR | CN | FA
JC Valves

محرک الکتریکی


محرک الکتریکی: این محرک میتواند DC ، تک فاز و یا سه فاز باشد. این محرک را میتوان به ریموت کنترل مجهز نمود و میتوان آن را برای موقعیت باز یا بسته و یا توقف در میانه مسیر تنظیم کرد.

 

 

محرک الکتریکی با گشتاور بالا

 

 

 

محرک الکتریکی با گشتاور پایین