خانه
ES | EN | FR | DE | RU | AR | CN | FA
JC Valves

اهرم دستی


  • اهرم دستی استاندارد: با 9 موقعیت تعبیه شده بر روی صفحه ( 0° تا 90° ) که معمولا از جنس آلومینیم میباشد. برای شیرهای DN: 32-200mm ( 1 ¼” – 8”)