خانه
ES | EN | FR | DE | RU | AR | CN | FA
JC Valves

اهرم دندانه دار


اهرم دندانه دار: اهرم دستی چند وضعیتی ( 0° تا 90° ) که معمولا از جنس چدن داکتیل میباشد. برای شیرهای DN: 32-300mm ( 1 ¼” – 12”)

 

DN 32-200

 

 

DN 250-300