خانه
ES | EN | FR | DE | RU | AR | CN | FA
JC Valves

گیربکس اتوماتیک با قابلیت دستی شدن


گیربکس اتوماتیک با قابلیت دستی شدن: این محرک پنوماتیکی به گیربکسی مجهز است که در شرایط اضطراری میتوان به صورت دستی شیر را باز و بسته نمود.