اطلاعات حقوقی close / cerrar

مطابق با LSSI
مطابق با ماده 10 قانون خدمات تجارت الکترونیک، اطلاعات TTV, S.A. عبارتست از:

TTV, S.A. یک شرکت با مسئولیت محدود و دفتر مرکزی به آدرس C/Severo Ochoa,11 Leganés ، آدرس ایمیل: valvulas@ttv.es و دامنه: www.ttv.es میباشد. این شرکت در اداره ثبت مادرید با مشخصات volume 4.798, book 0 section 8, 1, page M-78794, Registration 9, VAT: ES A-28/775237 document No. 4.798, page 145, volume 9.451, book 8.638, Companies 2nd section, 1st Registration, VAT No. A-58-669904. به ثبت رسیده است.

سیاست حفظ حریم خصوصی

TTV امنیت و محرمانه بودن اطلاعات کاربران را مطابق قانون 15/1999 مورخ 3 دسامبر 1999 مربوط به قانون حفاظت از اطلاعات شخصی تضمین میکند. به اطلاع کاربران میرسد که اطلاعات شخصی آنها در یک فایل خودکار که در تملک TTV,S.A است ذخیره میشود. این اطلاعات برای توسعه خدمات پیشنهاد شده و همچنین انتقال اطلاعات در خصوص خدماتی که مناسب یا مورد نظر مشتری است مورد استفاده قرار می گیرد. کاربر با درخواست کتبی به آدرس ذیل حق دسترسی، تصحیح، لغو و مخالفت با شروط قانون مربوطه را دارد.

TTV, S.A.
C/ Severo Ochoa, 11
Polígono Ind. Ntra. Sra. de Butarque
28914, Leganés, Madrid

or by e-mail to: valvulas@ttv.es